Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal

Drage članice in člani,


zaradi znanih razmer smo bili letos primorani izpeljati občni zbor nekoliko drugače, korespondenčno, s klasično pošto, e-pošto članom in z možnostjo osebnega vročanja dne 10.12.2021 od 17,00 do 20,00 ure na sedežu Planinskega društva Valentin Stanič Kanal, Gradnikova 3 v Kanalu. Z vašo precejšnjo odzivnostjo nam je uspelo zagotoviti sklepčnost in sprejeti vse točke dnevnega reda občnega zbora: potrditi poročila o delu v letu 2020 in program dela za leto 2021, finančna potrdila in plane za naprej ter izvoliti nove organe društva (predsednika, namestnika predsednika, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče, praporščaka). Za predsednico je bila ponovno izvoljena Katja Žagar.

Vsem, ki ste glasovali se prisrčno zahvaljujemo.

Dopisni občni zbor je potekal od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021 po klasični in e-pošti, in z osebno oddajo glasovnic 10.12.2021 od 17,00 do 20,00 na sedežu društva PDVS Kanal

V skladu z 38. členom Statuta PDVS Kanal z dne 30. 5. 2014 so imeli glasovalno pravico tisti, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Na dan 31. 12. 2020 je imelo glasovalno pravico 60 članov (od tega 47 odraslih in 13 otrok). Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov, odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica vseh članov

Rok za oddajo glasovnice je bil petek, 10. december 2021

Po tem roku prispete glasovnice niso več veljavne.

V času od 6. 12.2021 do 10. 12. 2021 je bilo vrnjenih 27 veljavnih glasovnic.

Od 47 poslanih glasovalnih listov jih je bilo do 10.12.2021 vrnjenih 27, kar znaša 56%.

Verifikacijska komisija ugotavlja, da je občni zbor sklepčen.

Od prejetih glasovalnih listov komisija prešteje glasove za posamezni sklep in ugotavlja, da je izid glasovanje po posameznih sklepih naslednji:

 

SKLEP 1.: Izvede se dopisna seja Občnega zbora PDVS Kanal

ZA 27 glasov 100%   PROTI 0 glasov, ZDRŽAN 0 glasov

SKLEP 2.: Občni zbor PDVS Kanal sprejme Poslovnik o delu Občnega zbora PDVS Kanal.

ZA 27 glasov 100 % PROTI 0 glasov ZDRŽAN 0 glasov

SKLEP 3.: Občni zbor PDVS Kanal sprejme poročila odsekov, poslovno in finančno poročilo PD za leto 2020

ZA 27 glasov 100 % PROTI 0 glasov VZDRŽAN 0 glasov

SKLEP 4.: Občni zbor PDVS Kanal razreši člane Upravnega odbora PD, člane Nadzornega odbora, člane častnega razsodišča PD ter predsednika in namestnika predsednika.

ZA 27 glasov 100 % PROTI 0 glasov VZDRŽAN 0

SKLEP 5.: Občni zbor PDVS Kanal sprejme programe vseh odsekov, finančni in poslovni plan za leto 2021.

ZA 27 glasov 100 %  PROTI 0 glasov VZDRŽAN 0 glasov

 

SKLEP 6.: Občni zbor PDVS Kanal voli predsednika, namestnika predsednika, njegovo listo članov za UO PDVS Kanal:

ZA 27 glasov 100 %  PROTI 0 glasov VZDRŽAN 0 glasov

SKLEP 7.: Občni zbor PDVS Kanal voli člane Nadzornega odbora

ZA 27 glasov 100 % PROTI 0 glasov VZDRŽAN 0 glasov

 

SKLEP 8.: Občni zbor voli člane Častnega razsodišča PDVS Kanal.

ZA 27 glasov 100 % PROTI 0 glasov VZDRŽAN 0 glasov

 

SKLEP 9.: Občni zbor PDVS Kanal voli praporščaka

ZA 25 glasov 93 %    PROTI 2 glasova VZDRŽAN 0 glasov

SKLEP 10.: Občni zbor PDVS Kanal voli spremembe Statuta PDVS Kanal

 

  1. Častno razsodišče ni potreben organ PD

ZA 26 glasov 96 %   PROTI 1 glas 4%  VZDRŽAN 0 glasov

  1. 2. V nadzornem odboru PD ena oseba-nadzornik

ZA 26 glasov 96 %    PROTI 1 glas 4 %    VZDRŽAN 0 glasov

  1. Predsednika PD lahko razrešuje in voli UO PD

ZA 27 glasov 100 %  PROTI 0 glasov    VZDRŽAN 0 glasov

 

Člani verifikacijske komisije so bili:

Igor Paravan

Rožica Kolmančič

Anton Klemenčič


Glasovnice in poročilo verifikacijkse komisije občnega zbora PDVS Kanal, sestavljene iz treh članov komisije, so podpisane in arhivirane na sedežu društva.

Predsednica
Katja Žagar

Kanal,  16.12. 2021            

Planinsko društvo
Valentin Stanič Kanal
Gradnikova 3
PP 29
5213 Kanal
pdVS.Kanal@gmail.com

TRR: SI 560475 0000 0616486
Davčna št: 57801908

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?

- eZasebnost direktiva EU

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste piškotke z naše spletne strani. Odločitev lahko prekličete.